dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Biêu học sinh huong chế độ mien phi,tai lieu Biêu học sinh huong chế độ mien phi,bai giang Biêu học sinh huong chế độ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/10/2016 10:58:21 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Biểu số 1
DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHI HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP
NĂM HỌC 2015-2016
(Kèm theo công văn số: 575/SGDĐT - GDDT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang)
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc Họ tên cha (mẹ) Lớp Hộ khẩu thường trú Thời gian hưởng (tháng) Đối tượng Họ tên chủ hộ của gia đình học sinh trong sổ hộ khẩu Số chứng minh thư hoặc số hộ khẩu của chủ hộ

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Cấn Thị Hoài Ly X Kinh Cấn Tiến Quân 6B Thôn Đức Thành Đạo Đức VX-HG 5 Nghèo Cấn Tiến Quân
2 Nguyễn Đức Thế X Tày Nguyễn Văn Thắng 6B Thôn Đông Cáp I Thị trấn VX 5 Nghèo Nguyễn Văn Thắng
3 Vũ Trà Giang X Kinh Đỗ Thị Liễu 6B Tổ 1 TT Việt Lâm 5 Nghèo Đỗ Thị Liễu
4 Hoàng Văn Sơn X Tày Hoàng Văn Nhuận 6D Làng Trần Đạo Đức VX-Hg 5 Nghèo Hoàng Văn Nhuận
5 Hoàng Thị Xuân X Tày Hoàng Văn Nhuận 6D Làng Trần Đạo Đức VX-Hg 5 Nghèo Hoàng Văn Nhuận
6 Đặng Anh Tuấn X Dao Đặng Tiến Dũng 6D Đông cáp II Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Đặng Tiến Dũng
7 Hoàng Thị Anh Thương X Giấy Hoàng Thị Khằm 7B Đông cáp I Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Hoàng Thị Khằm
8 Lã Thị Lâm Oanh X Tày Lã Đức Tiến 7C Tổ 13 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Lã Đức Tiến
9 Giàng Tôn Thành X H`mong Giàng Mý Sính 7C Làng Má Đạo Đức Vị Xuyên HG 5 Nghèo Giàng Mý Sính
10 Nguyễn Như Quỳnh X Kinh Nguyễn Thị Hà 7D Tổ 6 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Nguyễn Thị Hà
11 Lý Nam Phong X Dao Lý Văn Thuỷ 7D Tổ 15 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Lý Văn Thuỷ
12 Nguyễn Thị Thu Hà X Kinh Nguyễn Văn Đương 7D Tổ 9 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Nguyễn Văn Đương
13 Lưu Thị Thảo X Hán Triệu Văn Nhậy 7E Ngọc Linh Vị Xuyên HG 5 Nghèo Triệu Văn Nhậy
14 Lã Thị Nhung X Tày Lê Thị Thuý 8B Tổ 13 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Lê Thị Thuý
15 Trương Văn Phúc X Dao Trương Văn Dầu 8C Đông cáp II Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Trương Văn Dầu
16 Hoàng Thị Thu Hằng X Kinh Nguyễn Thị Huế 8D Tổ 17 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Nguyễn Thị Huế
17 Hoàng Thị Hương X Tày Hoàng Văn Họp 9C Xã Kim Thạch VX HG 5 Nghèo Hoàng Văn Họp
18 Lưu Trọng Lâm X Kinh Lưu Văn Sử 9C Tổ 17 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Lưu Văn Sử
19 Vũ Tiến Sơn X Kinh Vũ Công Đoàn 9C Tổ 3 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Nghèo Vũ Công Đoàn
20 Trần Thảo Ninh X Kinh Trần Văn Thắng 6B Tổ 18 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Cận Nghèo Trần Văn Thắng
21 Nguyễn Th Thu Thanh X Kinh Nguyễn Thị Tuyên 6B Đức Thành Đạo Đức VX HG 5 Cận Nghèo Nguyễn Thị Tuyên
22 Đỗ Đức Tài X Kinh Đỗ Văn Lưu 6D Tổ 14 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Cận Nghèo Đỗ Văn Lưu
23 Phàn Thị Hạnh X Dao Phàn Văn Sy 6D Làng Vàng II Thị Trấn Vị Xuyên 5 Cận Nghèo Phàn Văn Sy
24 Nông Văn Huân X Tày Nông Văn Dảo 7C Làng Khẻn Đạo Đức VX HG 5 Cận Nghèo Nông Văn Dảo
25 Đặng Văn Toán X Dao Phàn Thị Nhung 7C Đông Cáp II Thị trấn Vị Xuyên 5 Cận Nghèo Phàn Thị Nhung
26 Nguyễn Phương Nam X Kinh Nguyễn Đình Văn 7D Tổ 12 Thị Trấn Vị Xuyên 5 Cận Nghèo Nguyễn Đình Văn
27 Nguyễn Thị Thương X Kinh Nguyễn Văn Hạnh 8A Làng Khẻn Đạo Đức VX HG 5 Cận Nghèo Nguyễn Văn Hạnh
28 Viên Khắc Tùng X Tày Viên Đình Xuyền 8D Đức Thành Đạo Đức VX HG 5 Cận Nghèo Viên Đình Xuyền
(Danh sách ấn định 28 học sinh)
Hiệu TrưởngNguyễn Văn Tuyến
Biểu số 1
DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHI HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP
NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo công văn số: 575/SGDĐT - GDDT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang)
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc Họ tên cha (mẹ) Lớp Hộ khẩu thường trú Thời gian hưởng (tháng) Đối tượng Họ tên chủ hộ của gia đình học sinh trong sổ hộ khẩu Số chứng minh thư hoặc số hộ khẩu của chủ hộ

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Lã Thị Ngọc Ánh X Tày Lã Đức Tiến 6A Tổ 13 Thị Trấn Vị Xuyên 9 Nghèo Lã Đức Tiến
2 Lý Hải Nhiên X Dao Lý Văn Thanh 6A Cao Bồ Vị Xuyên 9 Nghèo Lý Văn Thanh
3 Hoàng Thị Thơm X Tày Hoàng Văn Thoả 6B Làng Vàng I Thị Tr