dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bieu ke khai mien phi,tai lieu Bieu ke khai mien phi,bai giang Bieu ke khai mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/4/2016 4:29:37 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT NGƯT NĂM 2017
ĐỀ NGHỊ CÁC TRƯỜNG THỐNG KÊ TẤT CẢ CÁN BỘ GIÁO VIÊN CÓ TỪ 5 LẦN KHÔNG LIÊN TỤC ĐẠT GDDG; CSTĐ CS
Gửi qua hộp thư: buigianggdvx.vixuyen@hagiang.edu.vn trước ngày 06 tháng 9 năm 2016

STT Họ Và Tên Số năm đạt CSTĐ CS - GVDG Bằng khen "Số học sinh giỏi, đạt giải các cuộc thi, danh hiệu cháu ngoan bác hồ, chỉ huy đội giỏi cấp huyện " "Số học sinh giỏi, đạt giải các cuộc thi, danh hiệu cháu ngoan bác hồ, chỉ huy đội giỏi cấp tỉnh" Số năm công tác trong ngành GD Số năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy Đơn vị trường học
CSTĐ CS CSTĐ cấp tỉnh GVDG cấp huyện GVDG Cấp tỉnh Tổng phụ trách giỏi cấp huyện Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh "Số thành tích được quy đổi (Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi Quốc gia)" UBND tỉnh Bộ GD&ĐT Thủ tướng Chính phủ
1
2
3
4
5

Lưu ý
"Trong cùng 01 năm, nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và chiến sĩ thi đua cơ sở thì chỉ tính là 01 thành tích. "
"Trong cùng 01 năm, nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì chỉ tính là 01 thành tích. "
"Nghiên cứu thật kỹ Nghị định 27/2015/NĐ-CP, Công văn 3332/BGDĐT-TĐKT, Ngày 07/7/2016 của Bộ GD&ĐT; "
Công văn 940/SGDĐT-VP Ngày 30/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Giang; Dự thảo của Phòng GD&ĐT