dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bieu mau ke khai them CSTD 1516 mien phi,tai lieu Bieu mau ke khai them CSTD 1516 mien phi,bai giang Bieu mau ke khai them CSTD 1516 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/4/2016 10:21:22 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT VỊ XUYÊN
TRƯỜNG…………

"DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU ""CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ"" NĂM HỌC 2015-2016"

TT Họ và tên Giới tính "Chức vụ, nhiệm vụ được phân công" Năm vào ngành GD Thành tích 03 năm trước "Số ngày nghỉ (ốm đau, thai sản, không hưởng lương, tai nạn lao động) trong năm học 2015-2016" Đơn vị
2012 - 2013 (LĐTT; CSTĐ) 2013-2014 (LĐTT; CSTĐ) 2014-2015 (LĐTT; CSTĐ)
2 Nguyễn Văn Hùng LĐTT LĐTT CSTĐ 5 TH Ngọc Minh
3"….. ,ngày tháng năm 2016"
Người lập HIỆU TRƯỞNG