dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Biêu rđăng ky thi dau đầu năm học 2016-2017 mien phi,tai lieu Biêu rđăng ky thi dau đầu năm học 2016-2017 mien phi,bai giang Biêu rđăng ky thi dau đầu năm học 2016-2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/3/2016 2:15:28 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT VỊ XUYÊN Biểu 01
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC 2016-2017
Số TT Họ và tên Chức vụ hoặc nhiệm vụ được phân công Số năm công tác Danh hiệu thi đua đạt được 2 năm trước Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 Đơn vị
N¨m Sè Hoàn thành nhiệm vụ LĐTT CSTĐ "Giáo viên dạy giỏi," Giáo viên Chủ nhiệm giỏi Bằng khen Tổng phụ trách Đội giỏi
sinh n¨m 2014- 2015 2015- 2016
c«ng LĐTT; CSTĐ CS LĐTT; CSTĐ CS Cơ sở Cấp tỉnh Cấp trường Cấp tỉnh UBND tỉnh Bộ GD&ĐT Thủ tướng CP Cấp huyện Cấp tỉnh
1 Nguyễn Mạnh Dũng Giáo viên 18 LĐTT CSTĐ LĐTT Cơ sở Cấp trường x THCS Trung Thành
2 Hiệu trưởng CSTĐ LĐTT LĐTT Cơ sở x
3 Phó Hiệu trưởng LĐTT LĐTT LĐTT Cơ sở Cấp tỉnh x
Giáo viên CSTĐ CSTĐ Cấp trường Cấp tỉnh Cấp huyện x
TPT Đội x x x


"* Lưu ý: Ghi như mẫu. Cột Đơn vị: bản cứng sửa thành ""Kí xác nhận"""