dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Danh sach HS huong che do ND 86-2016.2017 mien phi,tai lieu Danh sach HS huong che do ND 86-2016.2017 mien phi,bai giang Danh sach HS huong che do ND 86-2016.2017 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/27/2016 7:57:48 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHI MIỄN HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP
NĂM HỌC 2016 -2017
(Kèm theo công văn số: 575/SGDĐT - GDDT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang)

TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Dân tộc Họ tên cha (mẹ) Lớp Hộ khẩu thường trú Thời gian hưởng (tháng) Đối tượng

Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lã Thị Ngọc Ánh 6/30/2005 Tày Lã Đức Tiến 6A Tổ 13 Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
2 Lý Hải Nhiên 1/14/2005 Dao Lý Văn Thanh 6A Cao Bồ Vị Xuyên 4 Nghèo
3 Hoàng Thị Thơm 11/20/2005 Tày Hoàng Văn Thoả 6B Làng Vàng I Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
4 Lê Ngọc Ánh Dương 9/23/2005 Kinh Lê Văn Tùng 6B Tổ 6 Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
5 Hoàng Thu Trang 8/21/2005 Kinh Nguyễn Thị Huế 6C Tổ 17 Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
6 Cấn Thị Hoài Ly 4/26/2004 Kinh Cấn Tiến Quân 7B Thôn Đức Thành Đạo Đức VX-HG 4 Nghèo
7 Nguyễn Đức Thế 10/11/2004 Tày Nguyễn Văn Thắng 7B Thôn Đông Cáp I Thị trấn VX 4 Nghèo
8 Vũ Trà Giang 3/6/2004 Kinh Đỗ Thị Liễu 7B Tổ 1 TT Việt Lâm 4 Nghèo
9 Hoàng Văn Sơn 4/12/2002 Tày Hoàng Văn Nhuận 7D Làng Trần Đạo Đức VX-Hg 4 Nghèo
10 Hoàng Thị Xuân 5/30/2004 Tày Hoàng Văn Nhuận 7D Làng Trần Đạo Đức VX-Hg 4 Nghèo
11 Đặng Anh Tuấn 10/6/2004 Dao Đặng Tiến Dũng 7D Đông cáp II Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
12 Hoàng Thị Anh Thương 1/15/2003 Giấy Hoàng Thị Khằm 8B Đông cáp I Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
13 Lã Thị Lâm Oanh 6/10/2003 Tày Lã Đức Tiến 8C Tổ 13 Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
14 Đặng Văn Toán 10/1/2003 Dao Phàn Thị Nhung 8C Đông cáp II Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
15 Giàng Tôn Thành 5/1/2003 H`mong Giàng Mý Sính 8C Làng Má Đạo Đức Vị Xuyên HG 4 Nghèo
16 Nguyễn Như Quỳnh 4/6/2003 Kinh Nguyễn Thị Hà 8D Tổ 6 Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
17 Lý Nam Phong 12/7/2002 Dao Lý Văn Thuỷ 8D Tổ 15 Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
18 Nguyễn Thị Thu Hà 1/17/2003 Kinh Nguyễn Văn Đương 8D Tổ 9 Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
19 Lưu Thị Thảo 11/13/2003 Hán Triệu Tòn Nhậy 8E Ngọc Linh Vị Xuyên HG 4 Nghèo
20 Nguyễn Thị Thương 10/21/2002 Kinh Nguyễn Văn Hạnh 9A Làng Khẻn Đạo Đức Vị Xuyên 4 Nghèo
21 Lã Thị Nhung 4/24/2002 Tày Lê Thị Thuý 9B Tổ 13 Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
22 Trương Văn Phúc 1/16/2002 Dao Trương Văn Dầu 9C Đông cáp II Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
23 Nguyễn T Minh Nguyện 5/14/2002 Tày Nguyễn Văn Ngư 9A Làng Vàng I Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo
24 Hoàng Thị Thu Hằng 7/13/2002 Kinh Nguyễn Thị Huế 9D Tổ 17 Thị Trấn Vị Xuyên 4 Nghèo