dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Du thao chi tieu thi dua mien phi,tai lieu Du thao chi tieu thi dua mien phi,bai giang Du thao chi tieu thi dua mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/19/2016 10:17:58 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017

I. Tư tưởng chính trị:
1. Với giáo viên
- 100% CBGV chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các qui định của ngành. -An tâm công tác, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng kí. -Hưởng ứng chủ đề năm học và tham gia các phong trào phát động thi đua của các cấp và nhà trường. -Đảm bảo ngày giờ công, Ký cam kết về Đạo đức nhà giáo. Nhà trường xây dựng qui tắc ứng sử. Không có đơn thư vượt cấp.
2. Với học sinh
- 100% học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nhiệm vụ của học sinh theo ĐL nhà trường, nội quy, các qui định cụ thể nhà trường.
- 99% đạo đức từ Trung bình trở lên. Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội, ATGT, pháp luật không có học sinh vi phạm bị kỉ luật từ cảnh cáo trở lên.
- 100% tuyệt đối phục tùng sự chỉ đạo của thầy cô giáo, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của các cấp và nhà trường phát động.
II. Chuyên môn.
1. Với giáo viên
a. Chỉ tiêu
GVDG: - 100% GV thực hiện đúng qui chế CM của phòng, nhà trường. Soạn giảng đầy đủ, chuẩn bị chu đáo đồ dùng, thiết bị dạy học trước khi lên lớp. Thực hiện giảng dạy theo đúng phân phối chương trình, không dồn ghép, cắt xén kiến thức.
- 100% GV có đầy đủ hồ sơ theo quy định, kiểm tra đánh giá ( theo định kỳ và đột xuất ) xếp loại từ khá trở lên.
- 100% giáo viên phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đăng kí, Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu kém. KHBD thường xuyên
GVCN: - Giáo viên chủ nhiệm lớp duy trì 100% sĩ số học sinh, không để hiện tượng học sinh tuỳ tiện nghỉ học và bỏ học đi chơi điện tử. Nghiêm túc với HS. Thực hiện báo cáo đúng qui định.
TỔ CM: - Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng đổi mới. Xây dựng các chuyên đề sinh hoạt để thực hiện. Dự giờ: đánh giá tiết dạy theo qui định. Các tiết dự được rút kinh nghiệm và xếp loại nghiêm túc, khách quan, công bằng. Mỗi học kỳ ít nhất 2 chuyên đề hội thảo tổ CM. Tham gia diễn đàn CNTT
- Giáo viên thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học. Thi GVG, GVCN câp trường, huyện, tỉnh. - 100% đánh giá GV đạt chuẩn theo qui định.
III- Thanh tra nội bộ
1. Giáo viên
*/ Dự giờ: Thực hiện theo KH của Ngành đề ra.
*/ Hồ sơ: Đúng qui định ( Hồ sơ qui định chung mẫu văn bản về giáo án soạn máy )
- 100% giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính. nghiêm cấm việc sao chép, sử dụng nguyên mẫu, nội dung giáo án của người khác. Sử dụng máy chiếu Projecter đảm bảo có ít nhất 3 tiết /năm học /giáo viên.TT
Nội dung
Tốt ( Giỏi )
( % )
Khá
( % )
TB
( % )
Yếu
( % )

1
Hồ sơ
55 đến 60
45 đến 40
0
0

2
Giờ dự
48
50
2
0

2. Chất lượng HS.
TT
Nội dung
Sĩ số
Tốt ( Giỏi )
Khá
TB
Yếu
( % )
( % )
( % )
( % )
ĐĐ
VH
ĐĐ
VH
ĐĐ
VH
ĐĐ
VH

1
Lớp A.
117
50
15
48
75
2
10
0
0

2
Lớp B,C,D, E
320
35
2
44
25
20
71.5
1
2

- Đạo đức 99% từ TB trở lên trong đó 80% trở lên Tốt + khá
- Văn hoá: Chuyển lớp: 98%, Chuyển cấp: 98%, Giỏi, khá: 42% trở lên.
+ Chỉ tiêu các môn giảng dạy: GVBM tự xây dựng qua họp tổ CM
Môn học
Giỏi (%)
Khá(%)
Trung bình(%)
Yếu(%)

Ngữ văn
5
22
53
20

Lịch sử
5
25
55
15

GDCD
25
35
38
2

Toán
5
15
55
25

Lý
10
30
45
15

Hoá
10