dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HD sap xep minh chung mien phi,tai lieu HD sap xep minh chung mien phi,bai giang HD sap xep minh chung mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/26/2016 9:29:47 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HƯỚNG DẪN CÁCH SẮP XẾP MINH CHỨNG

Cách sắp xếp các tài liệu thuộc 1 minh chứng: VD: Báo cáo tổng kết năm học.
Được sắp xếp theo thứ tự năm gần nhất ở trên , tiếp theo là năm học kế trước,... và được cặp lại thành 1 tập, phía trước có dán nhãn ghi ký hiệu minh chứng ở góc trên bên phải
Lưu ý: Có thể sử dụng 1 minh chứng cho nhiều tiêu chí (minh chứng đó chỉ được ghi 1 ký hiệu – ký hiệu đó thuộc lần sử dụng đầu tiên).
VD: Minh chứng “Báo cáo tổng kết năm học” được sử dụng lần đầu tiên ở Tiêu chí 2 thuộc Tiêu chuẩn 2 và được ký hiệu H1.2.02.03; ở Tiêu chí 4 thuộc Tiêu chuẩn 7 có sử dụng minh chứng này thì ở phần mô tả hiện trạng của Tiêu chí 4 thuộc Tiêu chuẩn 7 cũng ghi ký hiệu là H1.2.02.03
Cách sắp xếp các minh chứng thuộc tiêu chuẩn, tiêu chí:
Các minh chứng được sắp theo thứ tự ký hiệu số nhỏ trước, lớn sau theo từng tiêu chí
Các minh chứng thuộc 1 tiêu chí chỉ thuộc 1 hộp (1 hộp có thể có nhiều tiêu chí)
Các minh chứng thuộc các tiêu chí được sắp theo từng tiêu chuẩn
Mỗi tiêu chuẩn có thể có nhiều hộp minh chứng
Ngoài hộp có nhãn hộp, có số tiêu chuẩn, có số tiêu chí, có danh mục các minh chứng thuộc hộp
Cách sắp xếp các minh chứng thuộc 1 tổ chuyên môn: VD: Sổ dự giờ của các GV.
Sắp theo thứ tự các năm và được làm thành từng tập ngoài có dán nhãn năm và danh sách của các cá nhân trong tổ
Trong các năm sắp theo thứ tự ABC tên của các cá nhân
Tài liệu của các cá nhân được sắp theo từng tập riêng (có dán nhãn ghi tên cá nhân)