dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Mau don hop dong mien phi,tai lieu Mau don hop dong mien phi,bai giang Mau don hop dong mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/3/2016 3:09:35 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
TIẾP TỤC ĐƯỢC HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
––––––––––––––


Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên;
- Trường ……..

Tên tôi là: Nguyễn Thị ….; Nam/Nữ. Nữ
Sinh ngày: …..
Chức vụ/Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy lớp
Đơn vị công tác: …….
Căn cứ Công văn số hướng dẫn số 187/PGD-TCCB ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vị Xuyên về việc Hoàn thiện thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục. Tôi viết đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét cho tôi được tiếp tục hợp đồng giảng dạy, cụ thể như sau:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non
Trình độ Ngoại ngữ: Không; Trình độ tin học: Tin học Văn phòng (B)
Đã hợp đồng làm việc tại: Trường Mầm non Trung Thành, huyện Vị Xuyên
Thời gian hợp đồng từ ngày: 01/9/2015; Đến ngày: Không ghi
Lương hiện hưởng: Ngạch: Giáo viên Mầm non chính; Mã số: 12a206
- Hệ số lương: 2,1 % PCTNVK: Không
- HS chênh lệch bảo lưu (nếu có): Không; Ngày hưởng:
- Thời gian xét nâng bậc lương lần sau: Không ghi
Mức độ hoàn thành công việc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Tôi có nguyện vọng làm việc lâu dài tại: Trường ……, huyện Vị Xuyên
Vậy tôi viết đơn này Kính mong quý cấp xem xét quyết định.
Nếu được tiếp tục hợp đồng, tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, nội quy cơ quan, đơn vị. Tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức. Không ngừng tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tư cách đạo đức lối sống, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Hồ sơ kèm theo, được sắp xếp theo thứ tự sau gồm có:
1. Đơn xin tiếp tục hợp đồng lao động (Mẫu đơn kèm theo)
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh, đóng dấu xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường; (Cá nhân có thể tự mua bộ hồ sơ thông thường)
3. Bản sao chứng thực các văn bằng THPT, văn bằng chuyên nghiệp; học bạ THPT; chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập chuyên nghiệp; các giấy tờ khác;
4. Bản sao giấy khai sinh;
5. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
6. Bản sao hộ khẩu thường trú;
7. Các Quyết định hợp đồng thử việc của Chủ tịch UBND huyện ký.
8. Tờ khai cấp sổ BHXH, ghi rõ số sổ BHXH;
9. Bản tự thuật quá trình hợp đồng thử việc;
10. Công văn đề nghị tiếp tục hợp đồng của của nhà trường.


XÁC NHẬN
CỦA HIỆU TRƯỞNG


……
….., ngày 03 tháng 10 năm 2016
NGƯỜI VIẾT ĐƠN