dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Phân phối chương trình các môn mien phi,tai lieu Phân phối chương trình các môn mien phi,bai giang Phân phối chương trình các môn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 8/16/2016 8:47:58 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CẤP THCS
MÔN: TOÁN
( Áp dụng từ năm học 2011-2012)

LỚP 6

Cả năm 140 tiết
Số học 111 tiết
Hình học 29 tiết

Học kỳ I:
19 tuần: 72 tiết
15 tuần x 4 tiết/tuần
4 tuần x 3 tiết/ tuần

58 tiết


14 tiết


Học kỳ II:
18 tuần: 68 tiết
14 tuần x 4 tiết/ tuần
4 tuần x 3 tiết/ tuần

53 tiết


15 tiếtSỐ HỌC (111 tiết)

Nội dung

Tiết theo PPCT

Hướng dẫn thực hiện

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (39 tiết)

§1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
1


§ 2: Tập hợp các số tự nhiên
2


§3: Ghi số tự nhiên
3


§4: Số phần tử của một tập hợp, tập con
4


. Luyện tập
5


§5: Phép cộng và phép nhân .
6


Luyện tập
7 - 8


§ 6: Phép trừ và phép chia.
9


Luyện tập
10 - 11


§7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai luỹ thừa cùng cơ số .
12


Luyện tập
13


§8: Chia hai luỹ thừa cùng cơ số
14


§9: Thứ tự thực hiện các phép tính .
15


Luyện tập
16 - 17


Kiểm tra 45 phút
18


§10: Tính chất chia hết của một tổng .
19


Luyện tập
20


§11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
21


Luyện tập
22


 §12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
23


Luyện tập
24


§13: Ước và bội
25


§14: Số nguyên tố; Hợp số, Bảng số nguyên tố .
26


Luyện tập
27


§15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố .
28


Luyện tập
29


§16: Ước chung và bội chung
30


§17: Ước chung lớn nhất.
31
Học mục 1 và 2

Luyện tập
32 - 33
Tiết 32 học mục 3 + luyện tập

§18: Bội chung nhỏ nhất.
34
Học mục 1 và 2

Luyện tập
35 - 36
Tiết 35 học mục 3 + luyện tập

Ôn tập chương I
37 - 38


Kiểm tra 45 phút (Chương I)
39


Chương II. Số nguyên (29 tiết)

§1: Làm quen với số nguyên âm
40


§2: Tập hợp các số nguyên
41


§3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên .
42


Luyện tập
43


§4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
44


§5: Cộng hai số nguyên khác dấu .

45
Trình bày Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau như sau:
Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.
Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được).
Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.
Ví dụ: Tìm .
Bước 1: .
Bước 2: .
Bước 3: Kết quả là .
Khi luyện tập thì cho phép học sinh viết như các ví dụ sau:
; .

Luyện tập
46


§6: Tính chất của phép cộng các số nguyên .
47


Luyện tập
48


§7: Phép trừ hai số nguyên.
49


Luyện tập
50


§8: Quy tắc dấu ngoặc .
51


§9: Quy tắc chuyển vế
52


Ôn tập học kỳ I ( phần số học)
53 - 54 - 55 - 56


Kiểm tra học kỳ I: 90 phút (cả số học và hình học)
57 - 58


HỌC KỲ II

Luyện tập (Quy tắc chuyển vế)
59


§10. Nhân hai số nguyên khác dấu
60


§11: Nhân hai số nguyên cùng dấu.
61


Luyện tập
62