dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Thong nhat HO SO CM mien phi,tai lieu Thong nhat HO SO CM mien phi,bai giang Thong nhat HO SO CM mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/20/2016 9:45:18 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
THỐNG NHẤT MỘT SỐ NỘI DUNG HỒ SƠ SỔ SÁCH CHUYÊN MÔN.
Năm học 2016 - 2017
                                                                                                                          
1. Đối với sổ ghi kế hoạch giảng dạy (Lịch báo giảng)
- Giáo viên phải hoàn thành việc ghi kế hoạch giảng dạy theo tuần vào ngày thứ 2 hàng tuần và đặt tại vị trí do nhà trường quy định.
- Phần tên bài dạy: Nếu KT 15 phút thì ghi sau tên bài dạy.
* Đối với những đơn vị sử dụng phần mềm VNEDU:
- Giáo viên nhập các thông tin theo mẫu trên hệ thống vào thứ 2 hàng tuần để BGH theo dõi.
- Cuối mỗi tuần GV tải LBG, in ra và được dùng để thay thế LBG viết tay.
- Cuối mỗi tháng GV nộp LBG về văn phòng nhà trường để đóng dấu giáp lai.
2. Đối với giáo án (bài soạn)
- Sử dụng mẫu giáo án đã được thống nhất.
- Khi lên lớp, giáo viên phải mang theo giáo án (bài soạn) do chính mình chuẩn bị, không sử dụng giáo án cũ hoặc giáo án của người khác (trừ trường hợp đột xuất phải dạy thay).
- Khuyến khích giáo viên sử dụng máy vi tính hỗ trợ việc soạn giảng.
3. Đối với sổ gọi tên và ghi điểm
- Sổ gọi tên và ghi điểm (GTGĐ) phải được viết rõ ràng, sạch đẹp, đầy đủ, chính xác thông tin tại các cột, chỉ sử dụng 1 mực màu mực thống nhất (đen hoặc xanh, trừ trường hợp phải sửa chữa). Không được sử dụng chữ ký khắc sẵn, không sử dụng loại bút mực có thể xóa.
- Đối với những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng một, tháng hai phải ghi thêm chữ số 0 ở bên trái; đối với những số chỉ năm phải có đủ 4 chữ số; đối với số thập phân dùng dấu phẩy ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân (Không dùng dấu chấm); đối với điểm TBm, Tbcmhk, TBcmcn là số nguyên phải có thêm dấu phẩy và chữ số 0 sau dấu phẩy.
- Sổ GTGĐ phải được nhà trường đóng dấu giáp lai giữa hai trang liên tiếp (kể cả các trang bìa); hoàn thiện việc ghi các thông tin tại trang bìa, sơ yếu lý lịch học sinh, danh sách học sinh (được xếp theo vần a,b,c... và thống nhất giữa các danh sách) tại các trang thuộc học kì I chậm nhất 15 ngày sau ngày khai giảng và tại các trang thuộc kì II chậm nhất trước ngày bắt đầu học kì II; phần xác nhận kết quả cuối năm học được hoàn thiện chậm nhất 15 ngày sau khi kết thúc năm học. Phần xét duyệt kết quả sau thi lại hoặc rèn luyện hạnh kiểm trong hè được kí, đóng dấu xác nhận chậm nhất trước ngày bắt đầu năm học mới 7 ngày.
- Phần kiểm diện học sinh: kiểm diện tính chuyên cần của học sinh hàng ngày; hằng tháng tổng hợp số buổi nghỉ học của từng học sinh, tổng số học sinh của lớp nghỉ học trong từng buổi ngay sau buổi học cuối cùng của tháng; dùng các chữ số để ghi các thứ trong tuần, riêng Chủ nhật ghi tắt là CN;
- Phần tổng hợp và xác nhận sửa điểm tại cuối các trang được hoàn thành chậm nhất 02 ngày sau khi kết thúc học kỳ (năm học).
- Phần tổng hợp kết quả học kỳ, tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại cả năm học của sổ gọi tên và ghi điểm có thể ghi tắt kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh: Tốt: T, Khá: K, Trung bình: Tb, Yếu: Y, Giỏi: G, Khá: K, Trung bình: Tb, Yếu: Y, riêng loại Kém ghi rõ là: Kém; có thể ghi tắt kết quả xếp loại thi đua (TĐ): Học sinh giỏi: HSG, học sinh tiên tiến: HSTT. Không ghi tắt các nội dung: được lên lớp, ở lại lớp, kiểm tra lại; có thể viết tắt các nội dung dài như đủ điều kiện dự thi (xét) tốt nghiệp, rèn luyện hạnh kiểm trong hè.
Sổ gọi tên và ghi điểm của các lớp cuối cấp phải hoàn thiện theo quy định về thời gian xét (thi) tốt nghiệp.
* Đối với những đơn vị sử dụng phần mềm VNEDU:
- Thực hiện nhập liệu đầy đủ các thông tin ngay sau khi biên chế .
- Đầu năm, nhà trường in và phóng to các trang: Bìa, lý lịch học sinh, kiểm diện sĩ số các tháng, nhận xét của Ban giám hiệu. Phần sổ này được mang lên lớp hàng ngày để giáo viên chủ nhiệm kiểm diện sĩ số, Ban giám hiệu kiểm tra và phê duyệt cuối sổ.
- Phần ghi điểm: sau mỗi học kì và cuối năm học các trường in ra và đóng thành quyển chung theo từng lớp và lưu theo quy định.
4. Đối với học bạ học sinh
- Sử dụng