dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Van ban huong dan KDCL 2016 mien phi,tai lieu Van ban huong dan KDCL 2016 mien phi,bai giang Van ban huong dan KDCL 2016 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 11/26/2016 9:35:38 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
……………………………………………………………………..

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
(Lập bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)
TT
Mã minh chứng
Tên minh chứng
Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm phỏng vấn, quan sát
Nơi ban hành hoặc người thực hiện
Ghi chú